• Unieke Whatsapp service
  Bestellen & advies
 • Persoonlijke
  Jeans Hulp
 • Gratis verzending
  boven de €50,-
 • Altijd
  voordeel!

Privacy & cookiedisclaimer

Privacyverklaring Voordeeljeans.nl & Venema Finsterwolde.

Dit is de privacyverklaring van Voordeeljeans.nl. Wij vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer u de website bezoekt en informatie aanvraagt. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Voordeeljeans.nl zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven. Op onze website vindt u altijd de meest actuele privacyverklaring. Verder stellen wij u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte van wijzigingen. De laatste versie is aangepast op 22 maart 2019. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Voordeeljeans.nl verzamelt en verwerkt van bezoekers van de website gebruikers en producten. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

De gegevens die wij verzamelen zijn personalia, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw bezoek aan onze website (inclusief cookies en de gegevens die u invoert bij het contactformulier). De informatie uit het contactformulier wordt gebruikt ter identificatie en om te reageren op het bericht.

Om u een goede service te kunnen bieden heeft Voordeeljeans.nl bovenstaande gegevens van u nodig.De verstrekking van uw persoonsgegevens aan Voordeeljeans.nl is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Voordeeljeans.nl te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Voordeeljeans.nl aan te gaan. Wij verwerken uw gegevens dus omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, en verdere gegevens als u ons daar toestemming voor gegeven heeft. Indien wij uw gegevens verwerken op grond van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Deze gegevens verzamelen wij ter identificatie en het kunnen uitvoeren van de overeenkomst, zoals het kunnen versturen van de producten.

Wij maken geen gebruik van cookies?

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden maximaal een jaar nadat u een bestelling bij ons heeft geplaatst opgeslagen, tenzij de gegevens op grond van de wet langer moeten worden bewaard. Wij inventariseren periodiek of wij door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen verwijderen.

U kunt Voordeeljeans.nl op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Voordeeljeans.nl kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens? Het is mogelijk dat Voordeeljeans.nl bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is.

Deze partijen zijn:

IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de websiteAndere partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website.Andere derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten en producten zoals de gebruikelijke postverwerkers en bezorgdiensten.Voordeeljeans.nl waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.

Uitsluitend indien Voordeeljeans.nl hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Voordeeljeans.nl zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Voordeeljeans.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

 • Voordeeljeans.nl & Venema Finsterwolde zijn onderdeel van Venema's Textiel
 • Hoofdweg 135
 • 9684 CE Finsterwolde
 • Email: info@voordeeljeans.nl
 • Telefoon: 06 - 12 70 23 63